POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN NIEUWBOUW

Préscan

Door een préscan uit te laten voeren kan in een heel vroeg stadium (schets-, VO fase) worden bekeken of het behalen van het PKVW mogelijk is of dat er aanpassingen moeten worden gedaan. Ook wordt door VA Verkerk aangegeven met welke eisen men rekening dient te houden tijdens de ontwikkeling van het project.

Toetsing en advies

Door een project in een zo vroeg mogelijke fase van ontwikkeling (liefst VO- of DO fase) te laten toetsen en adviseren aan de eisen van het PKVW is men, nog voor een project naar een aannemer gaat voor de aanbesteding, op de hoogte met welke eisen en maatregelen men rekening moet houden om een project te kunnen laten voldoen aan de eisen van het PKVW. Indien de aannemer op de hoogte wordt gesteld van het advies kan deze een zo nauwkeurig mogelijke berekening maken. Hierdoor komt men later niet voor onnodige verrassingen te staan.

Indien een project zich toch in een gevorderd stadium bevindt (zelfs indien opgeleverd) is het nog steeds mogelijk om een project te laten toetsen aan de eisen van het PKVW. Veelal behoort certificering nog tot de mogelijkheden. In ieder geval is dan de mate van veiligheid bekend.

Begeleiding/­helpdesk

Na advisering kunt u gedurende het gehele bouwproces een beroep doen op VA Verkerk indien er wijzigingen of vragen zijn. Door de grote expertise kunt u een beroep doen op de helpdesk van VA Verkerk. Er wordt in overleg naar de meest gunstige oplossingen gezocht. Ook als een project niet door VA Verkerk geadviseerd is. VA Verkerk kan ook optreden als schakel tussen betrokken partijen (private en publieke) om deze op één lijn te krijgen. Enige weken voor oplevering komt VA Verkerk op locatie om te bekijken of alles t.a.v. het PKVW naar wens verloopt of dat er nog aanpassingen noodzakelijk zijn.

Inspectie en certificering

Dit dient te geschieden door een onafhankelijk inspectie­bureau. VA Verkerk bepaalt tijdens het locatiebezoek of een project (bijna) klaar is voor inspectie. Een richtdatum wordt in overleg bepaald en VA Verkerk vraagt voor u de inspectie aan. Indien gewenst begeleid VA Verkerk de inspectie en onderhoudt het contact met de inspecteur. Indien een project is goedgekeurd ontvangt u binnen een maand de certificaten. Voor bovenstaande werkzaamheden kunt u bij VA Verkerk een offerte opvragen.

Vrije kavels

Ook m.b.t. een vrije kavel kan men bij Veiligheid Adviesbureau Verkerk terecht voor bovengenoemde werkzaamheden. Veiligheid Adviesbureau Verkerk is bevoegd om zelf een vrije kavel te certificeren.