VOORLICHTING

Ook voor het geven van voorlichting, presentaties m.b.t. inbraakpreventie, babbeltruc en Politiekeurmerk in zijn algemeenheid kunt u laten verzorgen door Veiligheid Adviesbureau Verkerk.
De voorlichting zal interactief worden gegeven. Indien gewenst kunnen acteurs worden ingeschakeld. Dit wordt voornamelijk gedaan bij het geven van voorlichting aan senioren.

Voorlichting kan worden gegeven aan de volgende doelgroepen: